8 maart//mars 2020     36ste Ronde v/d Prov. Antwerpen      KAMC Herentals

Inschrijvingen/Inscriptions : 9:00 tot/à 15:00

Start van de rondrit/Départ de la ronde : 9:00 tot/à 13:00

Rondrit/Ronde de : +/-130 Km Route te verkrijgen op Garmin, Tomtom, Tripy/Road book disponible pour les GPS Garmin, Tomtom, Tripy

kabel meebrengen/apporter votre câble

 

GPS-bestanden zijn beschikbaar op My FMB-BMB (Magelan)/Les fichiers GPS sont disponibles sur My FMB-BMB (Magelan)

Inschrijvingsrecht/Droit d'inscription : 6€ (4€ UEM) + 1 drankje inbegrepen/avec une boisson

Laatste aankomst/Dernier retour : 16:00

Prijsuitreiking/Remise des prix : 16:30

Adres/Adresse : Zaal/Salle "Komie Geire" Herentalseweg, 1 - 2250 Olen

Verantw/Responsable : Gilbert Van Bael - 0495 80 59 00 - 014 22 32 30 - gilbert.vb@telenet.be - http://users.telenet.be/kamc-herentals/

Telt voor/Compte pour : BMB/FMB - VMBB

délégué : Theo Verlinden

 

Lien vers le site FMB/Link naar de BMB site