Opgepast

Het programma hieronder werd niet goedgekeurd door De BMB.
De inlichtingen zijn uitsluitend ter informatie.

Attention

Le programme ci-dessous n'a pas été approuvé par la FMB.

Les renseignements sont à prendre à titre indicatif.

 


26 maart/mars 2023     37ste Lenterit      MTC Zedelgem

Inschrijvingen/Inscription : 8:30 tot/à 15:00

Start van de rondrit/Départ de la ronde : 9 tot/à 12:00

Rondrit/Ronde de : 150 km Route te verkrijgen op Garmin, Tomtom/Road book disponible pour les GPS Garmin, Tomtom

Inschrijvingsrecht/Droit d'inscription : 6€ (4€ licentiehouders Motorsport Vlaanderen/licenciés FMWB)  1 drankje/boisson

Laatste aankomst/Dernier retour : 16:00

Prijsuitreiking/Remise des prix : 17:00

Adres/Adresse : In de Sporthal/à la salle Omnisport "De Groene Meersen" Stadionlaan, 48 - 8210 Zedelgem

Verantw/Responsable : Patrick Avonds - 0496 54 18 70 - patrick.avonds@telenet.be - www.mtczedelgem.be

Telt voor/Compte pour : BMB/FMB - Motosport Vlaanderen - TA West Vlaanderen - PA - VMF - BM

délégués : -